Thursday, 28 May 2009

Freestyle Eurocup championship - Slovakia
Sourse www.kayak.sk

Event program
Piatok, 19. jún
oficiálny tréning od 14:00 do 19:00

Sobota, 20. jún
kvalifikácia a štvrťfinále (od 8:00 do 19:00)
koncert a party (od 20:00)

Nedeľa, 21. jún (od 8:00 do 19:00)
semifinále a finále
+ finálový pretek slovenského
Kayak & Canoe Cross 2009

Friday, 19-th
free trainings from 14:00 till 19:00

Saturday, 20-th
qualifyings and from 8:00 till 19:00
concert and party from 20:00

Sunday, 21-st from 8:00 till 17:00
semifinals and finals
+ final race of Slovak Kayak & Canoe Cross 2009

Individuálne tréningy
Individual trainings
Individuálne tréningy budú možné aj v
dňoch pred podujatím. Časy a ceny
zverejníme tu v najbližšom možnom čase.
Individual trainings will be possible. Days, times and prices will be announced here ASAP.

Oficiálny tréning
Official training
Officiálne tréningy sa začínajú v piatok,
19. júna od 14:00, pripravujeme termíny
tréningov aj mimo oficiálneho času.
Prostredie je vhodné na bicyklovanie,
korčulovanie, plážový volejbal a iné
aktivity. Sauna, fitnes a klub k
dispozícii v „Paddler Hostel**“
Official playspot trainings from Friday 19-th, from 14:00. Prior to official trainings playspot available too. Area is perfect for bike, inline skates, beach volleyball. Sauna, fitness and club available at „Paddler Hostel**“

Registrácia cez internet
Internet registration
Internetovú registráciu pripravujeme,
plánované spustenie je 1.6.2009
We are preparing internet registration form. Expected launch time is 1.6.2009

Štartovné
Starting Fee
Eurocup
30 EUR, prihláška cez internet
do 16.6.2009
25 EUR, člen ZVaR pred 15.5.2009
a zároveň prihláška cez internet do
16.6.2009
35 EUR - všetky ostatné registrácie

Kayak & Canoe Cross
2 EUR, pre každého kto zaplatí ktorékoľvek
štartovné Eurocup
7 EUR, pre členov ZVaR alebo účastníkov
1. alebo 2. kola Kayak & Canoe Cross,
a zároveň prihláška cez internet do 16.6.2009
10 EUR, všetky ostatné registrácie

Kaucia za štartovné číslo 20 EUR.
Eurocup
30 EUR, registration via internet latest by 16.6.2009
25 EUR, only for slovak members of ZVaR under limited conditions.
35 EUR - all other registrations

Kayak & Canoe Cross
2 EUR, anyone who pays any Eurocup fee
7 EUR, national members of ZVaR or previous Kayak & Canoe Cross racers, and registration is recieved via internet untill 16.6.2009
10 EUR, any other registrations.

Deposit for start number 20 EUR.

Vlna v Čunove
Playspot at Čunovo
22 km od centra mesta sa nachádza jeden
z najlepších európskych umelých kanálov
s obtiažnosťou až do WW-IV a vlnou
vhodnou na freestyle.
Na kanáli sa uskutočňujú profesionálne
podujatia ako Majstrovstvá sveta vo
vodnom slalome, Svetový pohár, Európsky
pohár v raftingu a mnoho iných podujatí.
Freestylová vlna, ktorá prešla prestavbou
v roku 2008, hostí národné freestylové
preteky už od roku 2000.
Bezpečný breh a dno kanála, čistá voda,
vracák na oboch stranách s jednoduchým
nástupom do vlny, v ktorej sú možné
takmer všetky triky a pohyby.
22 km from town center, one of the best artificial whitewater course class up to WW-IV with unique playspot. Facilities for world rank professional events such as World Slalom Championship, World Cup, Rafting Eurocup and many more.
Freestyle hole remastered in 2008, hosting national freestyle events since year 2000.
Safe shore and stream bed, clean water, both holeside eddy with easy access to hole with any move and tricks possibility.

recreating of our playspot ''Cunovo'' - part 2 from Peter Csonka on Vimeo.All other updates about the event www.kayak.sk

See you on the event
Peter
Monday, 25 May 2009

Propozície 2.kolo Kayak & Canoe Cross 2009

Prameň textu - www.kayak.sk


Termín pretekov: Sobota, 30. mája 2009

Miesto: AVŠ Liptovký Mikuláš (vodnoslalomový kanál)

Čas štartu a trvanie pretekov: od 10:00 do cca 14:00

Charakter pretekov:

klasické crossové preteky – šprint s viacčlenným štartom (trojice alebo štvorice), postup prvých do ďalších kôl, vypadávací systém určí víťaza.
Za umiestnenie na prvom mieste získa pretekár (posádka) 200 bodov, každé ďalšie miesto bude hodnotené s odstupmi po 10 bodov
Fun-slalom – zjazd kanálom s plnením rôznorodých úloh s bodovaním, v podstate tiež preteky, i keď o víťazstvo pôjde až v prvom rade ;-)

Ocenenie: Organizátor vyplatí najmenej 60 EUR ako „prize money“ pre najlepších v najobsadenejších kategóriách.

Kategórie: K1, C1, C2, R2 (nafukovacie lode) … prípadne iné kategórie

Dispozícia: Účastníkom preteku môže byť každý, kto zvláda preplaviť kanál v Mikuláši (aspoň zhora dole ). Preteky sú otvorené pre všetkých – zjazdári, slalomári, freestylisti, creekeri, rekreační aj príležitostní pádlisti.

Vek: bez obmedzenia, účastníci do 18 rokov iba so súhlasom zákonného zástupcu a pod dozorom dospelej osoby.

Povinná výbava: loď zabezpečená proti potopeniu, pádlo, prilba, certifikovaná plávacia vesta

Odporúčaná výbava: primerané oblečenie a obuv (neopén, bunda, suchý oblek…), hádzačka

Štart vo viacerých kategóriách: Účastníci môžu štartovať vo viacerých kategóriách (ak vládzu), štartujúci vo viac ako jednej kategórii budú mať umožnené štartovať v takom poradí aby, stihli štart v ďalšej kategórii.

Štartovné:
5 EUR za osobu, základné štartovné, alebo
4 EUR za osobu – zlavnené štartovné pre účastníkov, ktorí sa prihlásia majlom do 28.5.2009, alebo
3 EUR za osobu – zlavnené štartovné pre účastníkov prvého kola ktorí sa prihlásia majlom do 28.5.2009, alebo
2 EUR za osobu – zlavnené štartovné pre člena ZVaR, ktorý sa prihlási majlom do 28.5.2009,
1 EUR za osobu – účasť v každej ďalšej kategórii.

Prihlášky: Zasielajte majlom na adresu registracia@kayak.sk.
Do nadpisu napíšte “Prihlaska Cross”
V prihláške treba uviesť Meno a Priezvisko, prihlasované kategórie a klub.
V jednej prihláške mozno poslať a prihlášku za viacej osôb a kategórií.

Registrácia účastníkov: od 9:00 v areáli AVŠ LM

Bezpečnosť: Organizátor zabezpečí záchranárov. Každý účastník sa pred začiatkom preteku musí zúčastniť výkladu trate a výkladu bezpečnostných pokynov.

Ubytovanie: si môžu účastníci rezervovať v penzióne Zuzka v Uhorskej Vsi /4 km od kanála/. Viac info a rezervácie tu www.penzionzuzka.sk

Sprievodný program: Po skončení preteku bude individuálna možnosť dalšieho jazdenia v kanáli. V kanáli sa nachádzajú pravdepodobne 2 vhodné miesta na freestyle, ak teda budú vhodné podmienky, pridáme ešte neformálny minipretek vo freestyle. Podvečer program pokračuje afterparty, miesto a podrobnejšie info poskytneme pri začiatku pretekov.


Monday, 18 May 2009

Graz trainig


Hi
we spend some more time in Graz this weekend with training , the levels were awesome again.
some pictures :


Nina flying into california
lot of surfers on the wave

Puko modeling as always


See you
Peter

Monday, 11 May 2009

Kayak and Canoe cross 2009 - Bela

This weekend we had a small break from our kayak freestyle training and we went for a Slovakian first from the kayak cross cup ever. The competition was just on Saturday and because of this we went there at Friday evening. We met us with our friend like Jano , Mato , Miro … and had a small party on the private. It is awesome because my last time when I met my friends was probably more than half year ago.

our company during the party

Unfortunately we are so busy couple for couple of months at the moment. What to say I enjoyed. Next early morning the premiere event starts , we had more people that we was aviating , but that just super cool.There was possibility to compete on more categories like K1 , K2 , C1 , C2 ,R2. Me and Nina we just took part on the K1 action. The race was about 10 min. long and there was penalty for missing the positions and appointing the tickets. Really good race , there is lot of nice nature even the water isn’t that hard.After the race we was not able to stay because we went to Martin which is an City where Nina was born and still have family. On Sunday we made a hike true the mountains with Nina’s dad , had lunch and drive home.Click here for full results or here for the official web page kayak.skfor more info

It was a beautiful weekend again.
See you

Tuesday, 5 May 2009

Tripping …

Las week we spend we lot of travelling. We made about 3000 km over the Europe from Slovakia over Graz ( AUT ) then to Lyon ( FR ) and we finished it in Bremgarten ( SUI ) and after very broken went back home. Unfortunately we couldn’t stay and kayak more because we need to spend also some more time in the school. But from the beginning we left at Friday to Graz to kayak bit over there. The wave had a very good level for the wave also with an eddy service. What to say more we enjoyed it a lot.


Sunday evening we left from Graz and drive to Kuchl where we spend the rest of the night. Kuchl does have too much water at the moment and because of it we left next morning on the road again to hit the famous wave Hawai sur Rhone in France. When we came there the water levels were good . The problem was that during the past high flows something changed and the wave isn’t what it was. We met there with Mariann Seather and kayak together for the first day. The wave is a bit tricky at the moment and it is hard to stay after the tricks. Next days the water level came up and the foam from there disappear , we were not able to catch the wave from the top. I spend about 10 rides to catch the wave but without any success.We decided to go to Swiss Bremgarten where is another wave and running at the moment. This was a really good move and we enjoyed 2 trainings a day for couple of days. Really awesome play spot to prepare for the Worlds 09 in Thun. At Sunday there was a Swiss Qualification for the worlds. We met there lot of friends like our team made Florian Dillier and Querin Wegman. Nina did compete also . She did well too , after the finals where she unfortunately in the middle of the ride missed the wave and couldn’t finish her ride , she end on the 2nd position. Florian end on the 5th position and that’s mean that he qualified for the Worlds. Querin (NL) won the woman category.

some pictures from beautifull Bremgarten
Now we are at home and waiting for the another trip like this , hopefully it comes soon.

See you

Peter